Najbolje izreke

Na našoj stranici nalazi se toliko izreka da ih možemo čitati cijeli dan i opet ne bi pročitali sve izreke. Zbog toga smo za naše čitatelje napravili ovu kategoriju u kojoj se nalaze najbolje izreke iz svih ostalih kategorija.
Pročitajte samo one poslovice koje su među najboljima i najzabavnijima u svakoj kategoriji.
Jezik ljubavi nalazi se u očima.

Napoleon Bonaparta
"Lijepa se žena sviđa očima, dobra...
Više

Napoleon Bonaparta
"Bez žene nema sreće ni nesreće."

ARBITER ELEGANTIAE. Sudija otmenosti.

NOMINA SUNT ODIOSA. Imena su mrska.


URBS AETERNA. Vječni grad, tj. Rim.

Čovjek pun duha i u potpunoj se samoći izvanredno zabavlja...
Više

Oprezni ljudi koji na sve misle, koji sve predviđaju,...
Više

  • Petar
  • ·
  • Izreke o prijateljstvu
Nije dostojan da živi onaj koji nema ni jednog čestitog...
Više

Ljubav je poput rata:lako ju je započeti, ali vrlo...
Više


Salvador Dali
"Najiskrenije želje žene moraju se proučavati...
Više

Baskijska poslovica
"Lijepa žena, rat u kući."

LUPUS IN FABULA. Vuk u priči.

DEUS EX MACHINA. Bog iz sprave.

ANCORAS TOLLERE. Dići sidra. Odmagliti.


VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT. Riječi lete, ono sto...
Više

VIRTUS, NON COPIA VINCIT. Pobjedjuje hrabrost a ne...
Više

MENS SANA IN CORPORE SANO. Zdrav duh u zdravom tijelu.

MAGNI NOMINIS UMBRA. Sjenka značajnog čovjeka.

Ljubav je slatka.

Forum

Upiši svoju e-mail adresu i primi najljepše stihove svaki tjedan!

Statistika
Reg. korisnici: 220
Broj doprinosa: 1.701