Citati o glazbi

Poslije tišine, ono što dolazi najbliže izražavanju neizrecivog jest glazba.

(Aldous Huxley)

Za komentiranje stihova moraš biti <a href="/korisnik/prijava" title="Prijava">prijavljen/a</a>.
Trenutno nema komentara.

Statistika
Reg. korisnici: 220
Broj doprinosa: 1.789