Ekološke izreke

Čovjek je u 20. stoljeću vjerojatno Zemlji napravio više štete nego u njezinoj cijeloj povijesti.

Za komentiranje stihova moraš biti <a href="/korisnik/prijava" title="Prijava">prijavljen/a</a>.
Trenutno nema komentara.

Statistika
Reg. korisnici: 220
Broj doprinosa: 1.789