Izreke o životu

Zdravlje nadmašuje sva izvanjska dobra tako znatno da je zdrav prosjak zaista srećniji od bolesnog kralja.

Za komentiranje stihova moraš biti <a href="/korisnik/prijava" title="Prijava">prijavljen/a</a>.
Trenutno nema komentara.

Statistika
Reg. korisnici: 220
Broj doprinosa: 1.789