Izreke o sreći

Kakva mi je to velika stvar pokazati zanos u vrijeme obilja?Istinska je veličina u tome da se čovjek predaje radosti kad voda oko njega raste.

Za komentiranje stihova moraš biti <a href="/korisnik/prijava" title="Prijava">prijavljen/a</a>.
Trenutno nema komentara.

Statistika
Reg. korisnici: 220
Broj doprinosa: 1.789