Izreke o ženi

Defo
"Žene nisu nikada tako jake kao onaj put kada se naoružavaju vlastitim slabostima."

Za komentiranje stihova moraš biti <a href="/korisnik/prijava" title="Prijava">prijavljen/a</a>.
Trenutno nema komentara.

Statistika
Reg. korisnici: 220
Broj doprinosa: 1.789