Izreke o ženi

Dumas
"Veliko pitanje... na koje ja još nisam u stanju da odgovorim... je, "Sta jedna žena hoće?""

Za komentiranje stihova moraš biti <a href="/korisnik/prijava" title="Prijava">prijavljen/a</a>.
Trenutno nema komentara.

Statistika
Reg. korisnici: 220
Broj doprinosa: 1.789