Izreke o ženi

J. Normand C. Nodier
"Od svih živih bića najviše vremena oko dotjerivanja gube: mačke, muhe i žene."

Za komentiranje stihova moraš biti <a href="/korisnik/prijava" title="Prijava">prijavljen/a</a>.
Trenutno nema komentara.

Statistika
Reg. korisnici: 220
Broj doprinosa: 1.789