Izreke o ženi

Jerry Seinfeld
"Mojoj ženi je svejedno što radim bez nje toliko dugo dok se pri tome ne zabavljam."

Za komentiranje stihova moraš biti <a href="/korisnik/prijava" title="Prijava">prijavljen/a</a>.
Trenutno nema komentara.

Statistika
Reg. korisnici: 220
Broj doprinosa: 1.789