Izreke o ženi

Rod Stewart
"Treba ženiti samo lijepe žene. Inače ne postoje nikakve šanse da ih se riješimo."

Za komentiranje stihova moraš biti <a href="/korisnik/prijava" title="Prijava">prijavljen/a</a>.
Trenutno nema komentara.

Statistika
Reg. korisnici: 220
Broj doprinosa: 1.789