Izreke o ženi

Kurtlen
"Ima ljudi koji bi sa zadovljstvom otišli u kreve sa ženom prijatelja, ali bi sa gađenjem odbili da puše iz njegove lulu. "

Za komentiranje stihova moraš biti <a href="/korisnik/prijava" title="Prijava">prijavljen/a</a>.
Trenutno nema komentara.

Statistika
Reg. korisnici: 220
Broj doprinosa: 1.789