Izreke o ženi

Arapska poslovica
"Ljubomora lakomislene žene pokazuje se u brakolomstvu, a ljubomora kreposne žene u suzama."

Za komentiranje stihova moraš biti <a href="/korisnik/prijava" title="Prijava">prijavljen/a</a>.
Trenutno nema komentara.

Statistika
Reg. korisnici: 220
Broj doprinosa: 1.789