Prijava neprimjerenog sadržaja

Kad kažem život pomislim na Boga. Kad kažem ljubav pomislim….Znaš ti na koga ! Šta je prijateljstvo kad pitaju mene ja se samo osmehnem i pomislim na tebe!

Statistika
Reg. korisnici: 220
Broj doprinosa: 1.789