Prijava neprimjerenog sadržaja

Plata ti je kao menstruacija: zaradis je
krvavo, dobijes jednom mesecno, traje 4-5 dana, a
posle mozes da se jebes!

Statistika
Reg. korisnici: 220
Broj doprinosa: 1.789