Prijava neprimjerenog sadržaja

Ti si srce
što za mene kuca,
onaj zbog kojeg
mi srce od radosti puca.

Ti si smiješak
na mome licu,
zbog kojeg puštam
suzu radosnicu.

Ti si onaj
što me iskreno vilo,
ti si razlog
zbog kojeg me srce
više ne boli.

Statistika
Reg. korisnici: 220
Broj doprinosa: 1.789