Prijava neprimjerenog sadržaja

Postoji li nada

Bez zaklona tople riječi
duša mrzne na goletima straha.
Dok prvotne radosti života gasnu ostvarajem
i dok stada oholo bleje
i bogomolje patvorinom zvone,
moje se žiće sa samoćom stapa;
postoji li nada?

Statistika
Reg. korisnici: 220
Broj doprinosa: 1.789