Prijava neprimjerenog sadržaja

Tuđina

U tuđem krevetu,
u tuđem stanu,
u tuđem gradu,
umornih očiju
opsjednutih od sjeni,
sa tjeskobom u grudima
i sa strahom od izvjesnosti
dana što mi nosi,
tonem u san,
olovan san.

Statistika
Reg. korisnici: 220
Broj doprinosa: 1.789