Prijava neprimjerenog sadržaja

Na samrti

Okopnilo je tijelo pripeto za postelju
i grč se bolno preza da se pruži;
uzduh zemni piskom dahće,
u samrtnom hropcu riječi se traže;
pogled prikovan visi o zidu,
promiču slike od kolijevke do groba;
i tek sada biva sve jasno,
al ' čovjek se ufa da nije još kasno.

Statistika
Reg. korisnici: 220
Broj doprinosa: 1.789