Prijava neprimjerenog sadržaja

zaboravljeni tren

jednoga dana
otkrit ću sve.
izvrnut ću život
kao prazan džep.
možda na um zvecne
zaboravljeni tren.

Statistika
Reg. korisnici: 220
Broj doprinosa: 1.789