Prijava neprimjerenog sadržaja

SANJJARI

Ne bole me tvoji vapaji
tvoj me smjeh umiva
riječi kojima si maštu oživio
pamtit ću dok sam živa

Asad idi gdje se živi osjeti moć zvjetdanu
moji su dani sivi
ne gubi smjeh u tom bezdanu

Nemam dane za bacanje oči moje slute
samo novo rastajanje
-tamo sresti ću te

Ostavi sve ako moraš za jednu noć našu
i u plaču zore popi zadnju čašu

Ja ću znati da nije ništa pošlo krivo i dušu predati već pomalo sivu

Toj strasti čula u smjehu rasula

Na ljubav ljubav preliti
maštu u javu preseliti
i čekati razvoj stvari
sa dušom punom smjeha
i srcem što krvari

Postat ćeš moja muza romantičaru stari
ostat ćeš samo suza što sretnu pjesmu kvari

Vjetar će prozirni svirati na gitari
u toj pjesmi će se voljeti vječno
nepopravljivi sanjari..

Statistika
Reg. korisnici: 220
Broj doprinosa: 1.789