Prijava neprimjerenog sadržaja

IGRAČI ŽIVOTA

Na starim slikama svjeće plaču u sretnim prilikama
kako se tuga svuda prikrije
i suze lije i slatko e smije

ne čekaju mene zlatne kočije
i lutke se ne smješe
plesaći sretnih dana u koracima grješe

ta lica nasmijana sa tugom poete
kao igrači života
sudbinom prelete..marica

Statistika
Reg. korisnici: 220
Broj doprinosa: 1.789