Prijava neprimjerenog sadržaja

Ljepota je prolazna, a život kratko traje, sve što imam srce moje tebi daje: Uzmi moju ljubav jer ono zna samo jedno: ništa na ovom svijetu tebe nije vrijedno!

Statistika
Reg. korisnici: 220
Broj doprinosa: 1.789