Prijava neprimjerenog sadržaja

Ti si razlog sto postojim, ti si razlog sto sam tu. Ti me držiš iznad vode, ti si mir na jastuku. Ti me gasiš kada gorim, ti me tjeraš da se borim, kad mi dođe da se predam, ti si razlog sto se ne dam.

Statistika
Reg. korisnici: 220
Broj doprinosa: 1.789