Prijava neprimjerenog sadržaja

Da čovjek osjeti ljubav nije nimalo lako, a srce je malo pa u njega ne može svatko. Ti sad razmisli zašto tebi ide ovaj stih, zašto te srce odvaja od svih?

Statistika
Reg. korisnici: 220
Broj doprinosa: 1.789