Prijava neprimjerenog sadržaja

Tko silno voli, taj više ne živi u sebi, nego u osobi koju voli.

Platon

Statistika
Reg. korisnici: 220
Broj doprinosa: 1.789