Prijava neprimjerenog sadržaja

Sada više nećete osijećati kišu
jer ćete jedno drugom biti utočište.

Sada više nećete osijećati hladnoću
jer ćete grijati jedno drugo.

Pođite u vaše boravište i
započnite godine zajedništva.

Bile vam dobre i brojne.

Statistika
Reg. korisnici: 220
Broj doprinosa: 1.789