Prijava neprimjerenog sadržaja

Bebe su kao san i ptičije krilo,
one su kao prve bijele rade.
Bebe su nešto beskrajno drago i milo
i sve mamine radosti i nade.

Statistika
Reg. korisnici: 220
Broj doprinosa: 1.789