Prijava neprimjerenog sadržaja

Draga/i ...
neka tebi radostan bude u životu svaki dan
a po noći nek ti glavom leti samo lijepi san.
Budi zdrava, pametna, lijepa i sretna beba,
neka tebe uvijek čuva dragi Bog sa neba.

Statistika
Reg. korisnici: 220
Broj doprinosa: 1.789