Prijava neprimjerenog sadržaja

Svako je dete čudo
slabo, ranjivo biće
s kojim sve postaje novo,
koje smekšava zle
i daje očajnima da vjeruju u život.

Statistika
Reg. korisnici: 220
Broj doprinosa: 1.789