Prijava neprimjerenog sadržaja

Odluka o tome da ćes imati dijete iznimno je vazna. To znači da će
Tvoje srce zauvijek koračati negdje izvan vlastitog tijela. Neka snovi svih malenih budu bez straha!

Statistika
Reg. korisnici: 220
Broj doprinosa: 1.789