Prijava neprimjerenog sadržaja

Vi ste jedno s najudaljenijom zvijezdom i najtanjom vlati trave. Vi sjajite kao rosa na latici ruza, vi letite od zvijezde do zvijezde, vi ste sastavni dio svega pojavnoga. Učinite svoj zivot ruzom koja tiho govori bez mirisa!

Statistika
Reg. korisnici: 220
Broj doprinosa: 1.789