Prijava neprimjerenog sadržaja

Prvi puta i mi mali Pričest sad smo blagovali, Krist nam posta kruh zivota, Sama ljubav i dobrota. Hostija je sveta bijela U nas zivot dosla cijela, Postali smo sveti, novi, Boze, ti nas blagoslovi.

Statistika
Reg. korisnici: 220
Broj doprinosa: 1.789