Prijava neprimjerenog sadržaja

Spavaj kao da ne postoji sutra, kao da nema jutra, spavaj i snivaj slatke snove i snivaj me noci ove. Tek kad andeli postanu zli, kad svi oceani presuse tad ce srce prestati gorjeti i ja su tebe prestati voljeti.

Statistika
Reg. korisnici: 220
Broj doprinosa: 1.789