Prijava neprimjerenog sadržaja

PRIJATELJU DRAGI!
Kad prestanu kiše i kad tuge ne bude više,kad se meni vratiš nemoj da patiš.Moja radost bit će veća,ajmo to nazvati...SREĆA

Statistika
Reg. korisnici: 220
Broj doprinosa: 1.789