Prijava neprimjerenog sadržaja

Da mi je vrijeme vratiti.
Ponovo pored tebe biti,tvoje oči gledati...
Najrađe zaplakala bih sad,kad mjesec je mlad. LAKU NOĆ

Statistika
Reg. korisnici: 220
Broj doprinosa: 1.789