Prijava neprimjerenog sadržaja

Pružit ću ti ruku kad osjetis samoću, pružit cu ti zagrljaj kad osjetiš hladnoću, za svaku tvoju bol pronaći ću lijek, onaj pravi prijatelj bit ću ti zauvijek!

Statistika
Reg. korisnici: 220
Broj doprinosa: 1.789