Prijava neprimjerenog sadržaja

Ti si za mene kao voda u pustinji,
kao sunce zemlji,
kao riba u vodi,
kao Brad Angelini,
kao ken barbiki
ma ti si meni ko budali samar!

Statistika
Reg. korisnici: 220
Broj doprinosa: 1.789