Prijava neprimjerenog sadržaja

Neko ko mi treba pokraj mene nije,
neko koga želim u snu mi se krije,
neko ko mi život znači u mislima mojim skita,
neko koga volim sada ovo čita.
Lepo spavaj...

Statistika
Reg. korisnici: 220
Broj doprinosa: 1.789