Prijava neprimjerenog sadržaja

Dodji mi u san,
ja ću da te ljubim.
Ulepšaj mi noć,
jer polako ludim.
Neopisiva bol
telom mi se širi,
samo dodir tvoj
može da me smiiri.

Statistika
Reg. korisnici: 220
Broj doprinosa: 1.789