Ljubavni stihovi

More je duboko valovi se kreću
nemoj me zaboravit ni ja tebe neću
obale plaču a kamenje drijema otkad tebe kraj mene nema. :)

Za komentiranje stihova moraš biti <a href="/korisnik/prijava" title="Prijava">prijavljen/a</a>.
Trenutno nema komentara.

Statistika
Reg. korisnici: 220
Broj doprinosa: 1.789