Ljubavni stihovi

bez riječi

volim te!
to su samo riječi.
nemira nutarnjega dah
i cjelova propukloga žar
sve će ti reći.

Za komentiranje stihova moraš biti <a href="/korisnik/prijava" title="Prijava">prijavljen/a</a>.
Trenutno nema komentara.

Statistika
Reg. korisnici: 220
Broj doprinosa: 1.789