Ljubavni stihovi

plima

onkraj modrih dubina i sivih tvrdina,
u zipki oseka i plima,
talasaju se strasti zamamnih daljina
i pripijena nagost naših tijela.

u cjelovu slanom vala što se roje
snatrimo treptaj kozmičkoga bila,
plimu što plavi tražeć ' izgubljeno
u situ pijeska neprosijanog.

Za komentiranje stihova moraš biti <a href="/korisnik/prijava" title="Prijava">prijavljen/a</a>.
Trenutno nema komentara.

Statistika
Reg. korisnici: 220
Broj doprinosa: 1.789