Ljubavni stihovi

U tvojoj ulici

Poruka ispisana toplim
bojama jeseni

U samo jednoj riječi
i jednoj slici
Vjetar nemirno
nehajno odnosi
ove večeri s uvelim
lišćem u tvojoj ulici


Pripada ženi
nekog prošlog vremena
Putovanju
bez cilja i stanica

Poznat lik sada
bez imena
Daleka u sjećanju
spaljena stranica

Za komentiranje stihova moraš biti <a href="/korisnik/prijava" title="Prijava">prijavljen/a</a>.
Trenutno nema komentara.

Statistika
Reg. korisnici: 220
Broj doprinosa: 1.789