Ljubavni stihovi

Blaženi mir

Koračam
besciljnim prolazima hladnog betona.
s čežnjom
upijam zvijezde daljinom oka.
drsko ih, u bujicama,
slijevam bjelinom papira,
duša je moja puna
blaženoga mira.

Za komentiranje stihova moraš biti <a href="/korisnik/prijava" title="Prijava">prijavljen/a</a>.
Trenutno nema komentara.

Statistika
Reg. korisnici: 220
Broj doprinosa: 1.789