Ljubavni stihovi

Zvjezdano mrijeti

Ne mogu više
prsa o prsa,
zadobio sam kame
starosti rane,
sa egom ljudskim
ne mogu se nosit.
dok život borama
riše golo čelo
i vrijeme se osipa
nebosklonom,
sa pogledom začudnim,
prenutim iz sanje,
treba veličajno,
zvjezdano mrijeti.

Za komentiranje stihova moraš biti <a href="/korisnik/prijava" title="Prijava">prijavljen/a</a>.
Trenutno nema komentara.

Statistika
Reg. korisnici: 220
Broj doprinosa: 1.789