Engleski stihovi

Sex is like Nokia (connecting people), like Nike (just do it), like Pepsi (ask for more) and like Samsung (everyone is invited).

Za komentiranje stihova moraš biti <a href="/korisnik/prijava" title="Prijava">prijavljen/a</a>.
Trenutno nema komentara.

Statistika
Reg. korisnici: 220
Broj doprinosa: 1.789