Ljubavni stihovi

Ja nisam cvijeće što se gazi. Ja nisam svijetlo što se gasi. Ja nisam rob što te sluša. Ja sam samo još jedna zaljubljena duša.

Za komentiranje stihova moraš biti <a href="/korisnik/prijava" title="Prijava">prijavljen/a</a>.
Trenutno nema komentara.

Statistika
Reg. korisnici: 220
Broj doprinosa: 1.789