Stihovi za novorođenče

Svako je dete čudo
slabo, ranjivo biće
s kojim sve postaje novo,
koje smekšava zle
i daje očajnima da vjeruju u život.

Za komentiranje stihova moraš biti <a href="/korisnik/prijava" title="Prijava">prijavljen/a</a>.
Trenutno nema komentara.

Statistika
Reg. korisnici: 220
Broj doprinosa: 1.789