Stihovi za Svetu pričest

Prvi puta i mi mali Pričest sad smo blagovali, Krist nam posta kruh zivota, Sama ljubav i dobrota. Hostija je sveta bijela U nas zivot dosla cijela, Postali smo sveti, novi, Boze, ti nas blagoslovi.

Za komentiranje stihova moraš biti <a href="/korisnik/prijava" title="Prijava">prijavljen/a</a>.
Trenutno nema komentara.

Statistika
Reg. korisnici: 220
Broj doprinosa: 1.789