Ljubavni stihovi

Iako daleko u gradu tom, vječno ti si u srcu mom, jedino tebi ću poruke slati, jer samo za tobom mi srce pati!!!

Za komentiranje stihova moraš biti <a href="/korisnik/prijava" title="Prijava">prijavljen/a</a>.
Trenutno nema komentara.

Statistika
Reg. korisnici: 220
Broj doprinosa: 1.789